Spilelement

Porte

I et operativsystem er en port en logisk konstruktion, der identificerer en specifik proces eller type af netværksservice. En port er identificeret med portnummer, og der er specifikke porte til forskellige typer af kommunikation eller dataudveksling. Hvordan fungerer det Når…