Porte

I et operativsystem er en port en logisk konstruktion, der identificerer en specifik proces eller type af netværksservice. En port er identificeret med portnummer, og der er specifikke porte til forskellige typer af kommunikation eller dataudveksling.

Hvordan fungerer det

Når man skal kommunikere over et netværk, har man brug for at vide, både hvem man skal kommunikere med og hvordan. Denne kommunikation foregår i de fleste tilfælde over internetprotokollen og betyder, at man skal kende IP-adressen på den, man skal kommunikere med.

Udover IP-adressen skal man også vide, hvilken port man skal kommunikere på. Samlet kalder man protokol, ip-adresse og portnummer for en socket. Ved at anvende specifikke og velkendte portnumre til bestemte services kan man have systemer til at stå og lytte efter forespørgsler på disse specifikke porte og være klar til at svare.

For eksempel kan man se på, hvad der sker, når man indtaster www.hackerspillet.dk i browserens adressefelt:

Først vil browseren slå DNS-adressen op, så den kan få IP-adressen, som www.hackerspillet.dk befinder sig på. Derefter vil den forsøge at skabe en TCP-forbindelse til IP-adressen på port 80, da der er tale om en www-server, og den derfor vil forsøge med http-protokollen. Serveren på den kaldte adresse vil, hvis forbindelse oprettes, levere et en hjemmeside i HTML eller XML.

Spillet

I spillet er porte en måde at tale om point, liv eller energi. Alle handlinger koster porte, og ligeledes kan andres handlinger (angreb) koste porte. Man bruger portoversigten til at have overblik over, hvor mange porte man stadig har åbne. De enkelte porte har ikke en særlig funktion i forhold til kortene i standardspillet, men det kan jo være, at nogen udvikler nye kort, der angriber eller måske permanent lukker bestemte porte. Følgende porte er med i Hackerspillets portoversigt:

 • 20         FTP (File Transfer Protocol) datatrafik
 • 21         FTP (File Transfer Protocol) kontrol
 • 22         SSH (Secure Shell)
 • 23         TELNET
 • 25         SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 • 53         DNS (Domain Name System)
 • 67         DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 • 68         DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 • 80         HTTP (HyperText Transfer Protocol)
 • 110       POP3 (Post Office Protocol Version 3)
 • 143       IMAP (Internet Message Access Protocol)
 • 194       IRC (Internet Relay Chat)
 • 213       IPX (Internetwork Packet eXchange)
 • 427       SLP (Service Location Protocol)
 • 433       NNSP (Network News Transfer Protocol)
 • 443       HTTPS (HTTP med Secure Socket Layer)
 • 444       SNPP (Simple Network Paging Protocol)
 • 666       Doom
 • 989       FTPS (FTP med Secure Socket Layer) datatrafik
 • 990       FTPS (FTP med Secure Socket Layer) kontrol