Shitstorm

Shitstorm dækker over en sag på sociale medier, der giver en stor mængde negativ omtale eller dårlige anmeldelser.

Hvordan fungerer det

En shitstorm er kendetegnet ved, at en person eller en virksomhed får en så stor mængde negativ omtale, at det ikke er muligt at kontrollere eller håndtere, og man dermed mister kontrollen over situationen. Det kan være meget ubehageligt som enkeltperson og kan føre til store personlige og endda økonomiske konsekvenser, ligesom det kan være skadeligt for virksomheders image og bundlinje.

Angreb og forsvar

En shitstorm er som sådan ikke et angreb på sikkerheden, men der er eksempler på grupper af modstandere af for eksempel en virksomhed, som har arbejdet på at opbygge en shitstorm. Den bedste måde at undgå, at negativ omtale udvikler sig til en decideret shitstorm, er at følge med på de forskellige sociale medier og have en klar strategi for, hvordan man håndterer negativ omtale, så den ikke får lov at vokse sig uhåndterlig.

Historie

Udtrykket shitstorm er et amerikansk slangudtryk for en skandale eller katastrofal kontrovers, der stammer helt tilbage fra 1940’erne. Som udtryk for, at det går helt galt på internettet, er begrebet dog kommet til os fra tysk, hvor det er blevet brugt siden starten af 2010’erne og blev optaget i den tyske retskrivningsordbog Duden i 2013 med den samme betydning, som vi nu har på dansk.

Spillet

I hackerspillet er en shitstorm et aktionskort, man kan spille mod en modstander efter eget valg. Man kan således i spil med flere end to spillere selv vælge, hvem angrebet skal rettes mod.